Privacy & cookies

Privacy & cookies

Privacyverklaring van MAD

Gepubliceerd op: 26-10-2022

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Als je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze Sales Support afdeling of functionaris gegevensbescherming.

Wijzigingen in deze verklaring
Wij behouden ons het recht voor om, indien noodzakelijk, ons privacyverklaring te wijzigen en deze te actualiseren als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen waarvoor jouw toestemming noodzakelijk is, brengen wij je op de hoogte.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van hierna genoemde persoonsgegevens is M.A.D. Holding B.V., gevestigd aan Wiltonstraat 53, 3905 KW, Veenendaal, Nederland, hierna “MAD”, “we/wij”, of “ons”.

Contactgegevens MAD
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande gegevens.

Adres
Wiltonstraat 53
3905 KW Veenendaal
Nederland

Telefonisch
+31 318 586 100
Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.45 uur en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.

E-mail
info@mad-automotive.com

Functionaris gegevensbescherming van MAD
Yvonne Hovestadt
info@mad-automotive.com

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wat doen wij met jouw persoonsgegevens?
MAD verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten e/o omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Persoonsgegevens algemeen

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Doeleinden

 • Om via onze websites, telefonisch e/o per e-mail gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 • Om jouw bestelling e/o verzoek tot garantie en reparatie te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je klacht te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van onze relatie.
 • Om onze website te verbeteren.

Persoonsgegevens bij sollicitatie

 • CV
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Motivatiebrief
 • NAW-gegevens
 • Opleidingsniveau
 • Telefoonnummer

Doeleinden

 • Om je sollicitatie te verwerken.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
MAD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MAD) tussen zit.

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren
MAD bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • E-mailadres: maximaal 1 jaar
 • Naam: maximaal 1 jaar
 • Adres: maximaal 1 jaar
 • Persoonsgegevens n.a.v. sollicitaties: maximaal 1 jaar

Als er een contractuele relatie is, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen en verwijderen we jou gegevens nadat termijnen zijn verstreken.

Delen van persoonsgegevens met derden
MAD verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Welke rechten kun je uitoefenen?

 • Het recht op toegang tot inzage van persoonsgegevens
  Jij hebt het recht om inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt een verzoek tot inzage van persoonsgegevens indienen bij onze functionaris gegevensbescherming.
 • Recht op correctie
  Zijn jouw persoonsgegevens onjuist of verouderd geregistreerd bij MAD? Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
 • Recht om jouw goedkeuring in te trekken
  Als je goedkeuring hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, mag je die goedkeuring op elk moment weer intrekken.
 • Recht om bezwaar te maken
  Als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, dan heb jij het recht om bezwaar te maken. Je kunt altijd contact opnemen met onze afdeling Sales Support als je bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen.
 • Recht op verwijderen van persoonsgegevens en om vergeten te worden
  Jij hebt het recht om het verzoek in te dienen om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Behalve gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.
  Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog een opstaand service- of garantieverzoek is in verband met afhandeling van het verzoek.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Dit kan op verschillende manieren:
  • Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen we dat graag zelf met je op. Neem contact op met onze afdeling Sales Support.
  • Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Stuur een e-mail naar: info@mad-automotive.com.
  • Tot slot heb je het recht om je klacht neer te leggen bij jouw lokale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit of een andere gegevensbeschermingsautoriteit in de EU.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen? Dan brengen we je daarvan op de hoogte.

Stel je vragen
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop MAD met jouw persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze functionaris gegevensbescherming Yvonne Hovestadt. Stuur een e-mail naar: info@mad-automotive.com.

Cookiebeleid van MAD

MAD maakt gebruik van cookies en overige technieken. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Cookiebeleid van MAD
MAD maakt gebruik van cookies en overige technieken. Deze cookies bevatten mogelijk informatie over jou, jouw voorkeuren of jouw apparaat. De informatie is meestal niet direct te koppelen aan jou, maar kan je wel een beter gepersonaliseerde site-ervaring opleveren. Omdat we jouw recht op privacy respecteren, bieden we je de keuze om bepaalde cookietypes niet toe te staan. Het blokkeren van bepaalde cookietypes is mogelijk van invloed op jouw site-ervaring en de diensten die we je kunnen aanbieden.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Deze cookies kunnen ervoor zorgen dat jouw websitebezoek wordt geoptimaliseerd.

Cookies accepteren of weigeren
De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker. Jij kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. Per browser en voor elk apparaat moet je dit instellen. Uitleg over het wijzigen van de instellingen vind je vaak bij de ‘help functie’ van je browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Let op: Het is mogelijk dat bepaalde functies en services, op onze websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Welke cookies gebruiken wij?

 • Google Analytics
  _ga, _gat_gtag_UA_ en _gid
  We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort).
 • Facebook
  _fbp, _fbc en _fbclid
  De Facebook-pixeltracking wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden en bij te houden (_fbp). De cookie '_fbc' wordt alleen ingesteld wanneer een gebruiker op onze website komt via een advertentie, en de bestemmings-URL bevat de klik-ID 'fbclid'.
 • Cookie registratie
  mad_cookielaw_accepted
  Een cookie om te registreren of je het gebruik van cookies wel of niet hebt geaccepteerd.
 • Account MAD
  sessionid
  Een unieke identificatie voor de sessie van de gebruiker en wordt alleen ingesteld nadat de gebruiker inlogt op Extranet. Dit is vereist om de gebruiker ingelogd te houden terwijl hij van pagina wisselt.
 • CSRF-token
  csrftoken
  Een unieke, geheime, onvoorspelbare waarde die wordt gegenereerd door de server-side applicatie en op een zodanige manier naar de gebruiker wordt verzonden dat deze wordt opgenomen in een volgend HTTP-verzoek dat door de client wordt gedaan. Wanneer de latere aanvraag wordt gedaan, valideert de servertoepassing dat de aanvraag het verwachte token bevat en wijst de aanvraag af als de token ontbreekt of ongeldig is.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over jouw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door jouw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet moeten dan verdere gerelateerde diensten worden geleverd.

 • Legale basis:
  De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker.
 • Ontvanger:
  De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Hiervoor hebben we het bijbehorende orderverwerkingscontract met Google gesloten.
 • Bewaarduur:
  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.
 • Overboeking naar een derde land:
  Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Voorziening voorgeschreven of vereist:
  Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op jouw toestemming. Als je de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekken van toestemming
Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door jouw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Het is mogelijk dat bepaalde functies en services, op onze websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Je kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: Browser add-on om Google Analytics te deactiveren.

Profilering
Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het gedrag van bezoekers van de website worden geëvalueerd en hun interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

 • Type en doel van de verwerking:
  Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om lettertypen op deze website weer te geven.

  Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vind je hier: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Legale basis:
  De wettelijke basis voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is jouw toestemming.
 • Ontvanger:
  Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het momenteel onduidelijk is of en zo ja voor welke doeleinden - dat de exploitant in dit geval Google-gegevens verzamelt.
 • Bewaarduur:
  We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Webfonts.

  Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
 • Overboeking naar een derde land:
  Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Voorziening voorgeschreven of vereist:
  Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat de inhoud niet correct kan worden weergegeven met standaardlettertypen.
 • Intrekking van toestemming:
  De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. Je kunt daarom bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in jouw browser te deactiveren of door een JavaScript-blokker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Ingesloten YouTube-video's

Type en doel van de verwerking:
We sluiten YouTube-video's in op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). Wanneer je een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd op jouw YouTube-account, kan YouTube jouw surfgedrag persoonlijk aan je toewijzen. Je kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij jouw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gebruikersgedrag.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vind je in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder. Daar vind je ook meer informatie over jouw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van jouw privacy (https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 • Legale basis:
  De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is jouw toestemming.
 • Ontvanger:
  Bij het oproepen van YouTube wordt automatisch een verbinding met Google tot stand gebracht.
 • Duur van de opslag en intrekking van de toestemming:
  Iedereen die de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als je dit wilt voorkomen, moet je het opslaan van cookies in de browser blokkeren.

  Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vind je in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
 • Overboeking naar een derde land:
  Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Voorziening voorgeschreven of vereist:
  Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op jouw toestemming. Als je de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Google AdWords

 • Type en doel van de verwerking:
  Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als je op onze website bent gekomen via een advertentie van Google, dan plaatst Google Adwords een cookie op jouw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.
 • Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een unieke cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
 • Legale basis:
  De wettelijke basis voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is jouw toestemming.
 • Ontvanger:
  Bij elk bezoek aan onze website worden persoonlijke gegevens, waaronder jouw IP-adres, naar Google in de VS gestuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

  Ons bedrijf bevat geen informatie van Google die zou kunnen worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.
 • Bewaarduur:
  Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
 • Overboeking naar een derde land:
  Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Intrekking van toestemming:
  Als je niet wilt deelnemen aan de tracking, kun je de instelling van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert of jouw browser zo instellen dat cookies van de "googleleadservices .com" domein zijn geblokkeerd.

  Houd er rekening mee dat je de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang je niet wilt dat meetgegevens worden vastgelegd. Als je al jouw cookies in de browser hebt verwijderd, moet je de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.
 • Voorziening voorgeschreven of vereist:
  Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op jouw toestemming. Als je de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL-codering
Om de veiligheid van jouw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Gebruikte processors
De exploitant van deze website heeft de volgende organisaties, bedrijven of personen opdracht gegeven om gegevens te verwerken:

Technische uitvoering:
UWKM
Koningsbergenstraat 4
7418 ER Deventer
Nederland