Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Evenmin kan MAD aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik ervan. De inhoud van deze website mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAD.